Yasal Uyarılar - Paynet
YASAL UYARILAR

27.06.2013 tarih ve 28690 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6493 sayılı "Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun", Türkiye'de ödeme hizmetlerinin hangi kurum ya da kuruluşlar tararından verilebileceğini kurallara bağlamıştır.

Alıcı ile Satıcı arasındaki tahsilatlarda 3. bir tarafın tahsil işlemini yaptığı faaliyetler Kanun tarafından "ödeme hizmetleri" arasında sayılmıştır.

Kanun, ödeme hizmetinin sadece, BDDK tarafından faaliyet izni verilmiş ödeme kuruluşları ile bankalar ve elektronik para kuruluşları tarafından verilebileceği hükme bağlamaktadır. Bu kuruluşlar dışındaki kişi ve kuruluşların ödeme hizmeti vermesi Kanun tarafından yasaklanmıştır. Yasaya aykırı davranışlar hapis ve para cezasını gerektirmektedir.

Ödeme kuruluşları BDDK ve bağımsız denetime tabidir.

Kanun'un Geçici 2. Maddesine göre, Kanun'un yürürlüğe girdiği tarih itibariyle ödeme hizmetleri sunmakta olup, Kanun kapsamında ihdas edilen "ödeme kuruluşu" kategorisine dahil edilebilecek olan kuruluşlara, faaliyet izni almak üzere BDDK'ya başvurmak için ilgili yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren 1 yıl süre tanınmıştır. Bu süre, 27.06.2015 tarihinde son bulmuştur. Paynet Ödeme Hizmetleri A.Ş. olarak "ödeme kuruluşu" olarak faaliyet izni almak üzere 09.06.2015 tarihinde BDDK'ya başvuru işlemlerini tamamlamıştır.

Kanun'a dayanılarak ve Kanunun uygulanmasını sağlamak üzere BDDK tarafından çeşitli yönetmelikler, tebliğ ve sıkça sorulan sorulan paylaşılmıştır Bu çerçevede:

"Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Yönetmelik" ile "Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşlarının Bilgi Sistemlerinin Yönetimine ve Denetimine İlişkin Tebliğ", 27.06.2014 tarih ve 29043 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır;

"Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemlerinin Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik" ile "Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemlerinin Gözetimi Hakkında Yönetmelik", 28.06.2014 tarih ve 29044 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

"6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanuna İlişkin Sıkça Sorulan Sorular Bölümü 23.06.2015 tarihinde eklenmiştir.