Kurumsal Tahsilat Sistemi Nedir?

İçindekiler

Bayi, alt bayi ve dağıtımcı gibi kurumsal şirketlerin paydaşlarının yapacakları ödemeleri otomatik hale getiren sistemlere kurumsal bayi ağı tahsilat sistemiadı verilir. İş süreci içerisinde nakit akışını hızlandıran ve hesaplamaları kolaylaştıran kurumsal tahsilat sistemleri ile tüketicilerin yaptıkları ödemeler, aşağıdan yukarıya doğru paylaştırılır ve herkes anında ödemesini hesaplarına yansıtabilir.

Paynet ile kurumsal şirketler, tek bir sözleşme ile bayi ağlarını kurabilir. Kurulan bayi ağına; bayiler, alt bayiler, dağıtımcılar ve toptancılar gibi paydaşlar ise aynı sözleşme aracılığı ile dahil olur. Böylece bayi ağı içerisinde yer alan tüm işletmeler, Paynet üye iş yeri statüsüne kavuşur. Sözleşme ile kurumsal şirketler, paydaşları ile hakediş dağıtımlarını da belirler. Ayrıca sözleşme dijital ortamda online olarak kolayca tamamlanabilir.

Sözleşme imzalanıp bayi ağı oluşturulduktan sonra bayi veya alt bayiler, müşterilerden ödeme almak için Paynet ödeme çözümlerini kullanır. Alınan tüm ödemeler ise Paynet tarafından sözleşme ile belirlenen oranlar dikkate alınarak paydaşlara dağıtılır. Böylece tüm paydaşlar anında hakedişlerini tahsil edebilir ve nakit akışlarını otomatize etmiş olurlar.

Kurumsal şirketler, yapılan tüm ödeme ve hakediş dağıtımı gibi süreçleri rapor olarak tek ekrandan görebilir. Böylece mutabakat süreçlerinde hata oranı minimum seviyeye düşer ve satış ağı kolayca raporlanıp yönetilebilir.

Çalışma sistemi oldukça basit olan kurumsal tahsilat sistemlerinin öne çıkan diğer detayları ve bilinmesi gereken noktalar ise şöyle:

Kurumsal Tahsilat Çözümleri Nelerdir?

  • Link ile Ödeme: Paynet üye iş yerlerinin link ile ödeme alabilmesini sağlayan Paylink ile bayiler veya alt bayiler kolayca ödeme alabilir. Paylink ile bayiler veya alt bayiler, tüketicilere ödeme sayfasının linkini SMS veya e-mail olarak gönderebilir. 
  • QR Kod ile Ödeme: Paynet tarafından geliştirilen ve Paynet üye iş yerlerinin karekod ile ödeme almasını sağlayan PayQR sayesinde bayiler ve alt bayiler, QR kod ile kolayca ödeme alabilir. PayQR ile bayiler ve alt bayiler, ödeme sayfasını QR koda çevirebilir ve tüketiciler telefonlarının kamerası ile ödeme alanına ulaşabilir. 
  • Kredi ile Ödeme: Paynet’in sunduğu yeni nesil çözümlerden biri olan PayKredi ile bayiler ve alt bayiler, müşterilerin krediye ulaşmasını sağlayabilir. Paynet ile anlaşmalı kuruluşlardan tüketiciler tarafından kullanılabilen PayKredi; hızlı, kolay ve masrafsız bir ödeme çözümü olarak öne çıkar. Tüketiciler, kart limitlerine takılmadan hem mağazalarda hem de internet üzerinden ödeme yapabilir.
  • Tedarikçi Finansmanı: Paynet’in Tedarikçi Ödemeleri çözümü, hem ürün tedarik eden hem de ürün satın alan işletmeler için avantajlı. İşletmeler taksitli ödeme seçeneğiyle ürün tedarik edebilirken tedarikçiler de bu satışlardan doğan alacaklarını peşin olarak alabilirler.

Paynet tarafından sunulan tüm tahsilat çözümleri, aynı zamanda kurumsal tahsilat sistemine de dahildir. Yani link veya QR kod ile alınan ödemeler tüm paydaşlar arasında dağıtılır.

Kurumsal Tahsilat Sistemi Kullanmanın Avantajları

Hızlı, pratik ve kolay ödeme alınabilmesini sağlayan kurumsal tahsilat sisteminin çok sayıda avantajı bulunur. Avantajlar genel olarak üç başlık altında toplanır:

Zamanında Alınamayan Ödemeler Ortadan Kalkar

Klasik yöntemde kurumsal işletmelerin sundukları hizmet ve/veya ürünler, bayiler ya da alt bayiler tarafından satıldığında belirli bir vadenin beklenmesi gerekir. Kurumsal tahsilat sistemleri ile bu süreç ortadan kalkar ve bayinin payı anında hesabına aktarılır. Kalan ücret içerisinde kurumsal şirket dışında farklı paydaşlar varsa dağıtımı gerçekleştirilir. Kalan net tutar ise şirketin hesabına tanımlanır. 

Kısacası ödeme sürelerini beklemeye gerek kalmaz ve işletmelerin nakit akışında herhangi bir problem yaşanmaz.

Ödeme Yöntemlerinde Karşılaşılan Sorunlar Önlenir

odeme-yontemlerinde-karsilasilan-sorunlar-nelerdir

Vadeler dışında kurumsal tahsilatlarda çeşitli hatalarla da karşılaşılabilir. Örneğin alt bayinin satıştan alması gereken tutar %10 iken hatayla %5 ödeme yapılabilir. Bu durumda da dengenin tekrar kurulabilmesi için şirketin iskonto ya da geri ödeme yapması gerekir. Ancak binlerce ürün veya hizmet sunan bir şirket için bu oldukça büyük sorunlara yol açabilir. Bu sorunların başında da PnL hatası gelir.

Şirketlerin, satışını gerçekleştirdikleri tüm ürünleri için bir kâr veya zarar pozisyonları bulunur. Profit and loss sözcüklerinin kısaltması olan PnL ise kâr ve zarar demektir. Şirketler sattıkları ürün ve/veya hizmetleri karşılığında kâr ve zarar hesabı yaparlar. Eğer hata ile bayiden gelen bir ücrette farklı bir sonuç çıkarsa bu tüm basamakları etkiler. Bazı durumlarda da PnL hatası yaşanır ve satışı gerçekleşen üründen elde edilen kâr ya da zarar yanlış kaydedilir. Böyle bir durumda da ürünün fiyatı hatalı olarak yükselip düşebilir.

PnL dışında karşılaşılan başka bir sorun ise ödemelerin hatalı listelenmesidir. Alt bayiler ve bayiler, bazı durumlarda kendi mali ilişkileri içerisinde ödemeleri kendilerine uygun şekilde tek bir kanaldan yapabilir. Bu durumda da bayinin veya alt bayinin satış rakamları, normalden farklı şekillenir. Yani net satış rakamlarına ulaşılamayabilir. Böyle bir durumda da işletmeler, sunacakları ürünlerin üretim planlarını farklılaştırabilir ve talep edilenden fazla ürün üretilebilir.

Kurumsal tahsilat sistemleri ise ERP sistemleri ile entegre olarak çalışabilir. Böylece satılan ürünler, gelen ödemeler ve nakit akışı gibi detaylar anlık olarak takip edilebilir ve herhangi bir sorun yaşanmadan kurumsal kaynak planlaması yapılabilir.

Ödemelerin Muhasebeleştirilmesi

İşletmeler tarafından kurumsal tahsilat programı geliştirilse bile ödemeler, vadeli ve karmaşık yöntemlerle yapılır. Bu durumda da şirketlerin muhasebe departmanları, büyük bir yükle karşılaşır. Kurumsal tahsilat sistemlerindeyse ödemeler anında yansıtıldığı için yapılacak ERP entegrasyonları ile muhasebeleştirme konusunda herhangi bir sorun yaşanmaz. 

Kısacası tahsilat sistemleri ile şirketler, bayiler veya alt bayiler, ödemeler konusunda herhangi bir sorun yaşamaz ve insan hatalarından kaynaklı sorunlarla karşılaşmazlar. Böylece hem operasyonel süreçler kolaylaşır hem de nakit akışı düzenli hale gelir.

Bayi, alt bayi ve dağıtımcı gibi kurumsal şirketlerin paydaşlarının yapacakları ödemeleri otomatik hale getiren sistemlere kurumsal tahsilat sistemi adı verilir.

  • Link ile Ödeme
  • QR Kod ile Ödeme
  • Kredi ile Ödeme

7 dakika