Devlet Destekli Alacak Sigortası Nedir, Kimler Faydalanabilir?

İçindekiler

Ticari işletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda devletin ilgili kurumları tarafından sunulan çeşitli destekler mevcuttur. Bu destekler ile ticari işletmelerin mali açıdan daha güçlü olması sağlanarak ülke ekonomisinin işleyişine katkı sunmak amaçlanır. Söz konusu desteklerden biri ise Devlet Destekli Alacak Sigortası’dır.

Kısaca DDAS olarak bilinen bu sigortacılık ürünü, KOBİ’ler için önemli avantajlar sağlar. Peki Devlet Destekli Alacak Sigortası nedir, nasıl yaptırılır, kimler faydalanabilir ve Devlet Destekli Alacak Sigortası primleri ne kadardır?

Devlet Destekli Alacak Sigortası Nedir?

Devlet Destekli Alacak Sigortası; yurt içi vadeli satış yapan KOBİ’lerin, ödenmeyen alacaklarını teminat altına alabilecekleri bir sigorta ürünüdür. Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sisteminin Tarife ve Talimatları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ kapsamında uygulanan bu sigorta ürünü, devlete ait Türk Reasürans A.Ş. kontrolünde, özel sigorta şirketleri tarafından KOBİ’lere kullandırılır.

Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası kapsamında KOBİ’ler, yurt içi vadeli satışlardan tahsil edecekleri alacakları teminat altına alabilirler. Yani KOBİ statüsünde bir işletmeye sahipseniz taksitli satışlarınızın tutarını bu sigorta kapsamında teminat altına alabilirsiniz. Borçlu tarafın borcunu ödeyememesi durumda ise sigorta poliçesi devreye girer ve alacağınız tutar, sigortanın havuzundan ödenir. Böylece maddi kayıp yaşamazsınız.

Kimler Devlet Destekli Alacak Sigortası Yaptırabilir?

Ticari alacaklarını sigortalayabilecek işletmeler, Devlet Destekli Alacak Sigortası genel şartları kapsamında belirlenir. Şartlar arasında işletmenin ölçeği, kuruluş yılı, vergi mükellefliği durumu ve risk değerlendirme sonucu bulunur. Yurt içi satış hasılatı da göz önünde bulundurulduğu için bu şartlar hemen her yıl güncellenir.

2024 yılı için Devlet Destekli Alacak Sigortası yaptırabilecek işletmelerde şu şartlar aranıyor:

 • Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Yönetmeliği kapsamında KOBİ statüsü taşımak
 • Özel Riskler Yönetim Merkezi (ÖRYM) tarafından yapılacak risk değerlendirme kriterlerini sağlamak
 • Son mali yıldaki yurt içi satışların 500 milyon TL’yi aşmaması (ÖRYM tarafından %50’ye kadar artırılabilir.)
 • Basit usul dışında bir vergi mükellefiyetine sahip olmak
 • İşletmenin en az iki yıl önce kurulmuş olması veya sermayesinin çoğunluğuna sahip bir başka tüzel kişiliğin en az iki yıl önce kurulmuş olması

Devlet Destekli Alacak Sigortası Teminatları Nelerdir?

devlet-destekli-alacak-sigortasi-teminatlari.jpg

Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası kapsamında KOBİ’lerin başka bir yöntemle teminat altına alınmamış yurt içi vadeli satışlardan doğan alacakları teminat altına alınır. Sigorta kapsamında vadesi gelmesine rağmen ödenmeyen veya borçlu tarafın iflas, konkordato ve tasfiye gibi durumlar yaşaması sebebiyle tahsil edilemeyen alacaklar tazmin edilebilir.

Yurt içine yapılmış olmak kaydıyla Devlet Destekli Alacak Sigortası’nın teminat kapsamına giren satışları şöyle sıralayabiliriz:

 • Satış vadesinin fatura üzerinde belirtildiği satışlar
 • Satış vadesinin yer aldığı satış sözleşmeleri ile yapılan satışlar
 • Çek veya senet ile yapılan satışlar
 • Açık hesap satışlar

Sigorta ile teminat altına alınan bu satışlarla ilgili alacakların tahsil edilememesi durumunda, ödenen primin en fazla 30 katına kadar olan tutar sigorta şirketi tarafından KOBİ’ye ödenir. Örneğin 10.000 TL prim ödeyen bir KOBİ, sigorta şirketinden en fazla 300.000 TL tazminat alabilir. Peki, DDAS primleri nasıl hesaplanır?

Devlet Destekli Alacak Sigortası Prim Hesaplaması

DDAS prim hesaplamasında ilgili vadeli satıştan elde edilecek ciro ve vade süresi dikkate alınır. Bu değerler, ilgili kurumlar tarafından belirlenen prim oran tablosunda yer alan oranlara göre hesaplamaya dahil edilir ve ödenecek tutar belirlenir.

Devlet Destekli Alacak Sigortası resmi web sitesinde yayımlanan prim oranları tablosu şöyle:

Devlet Destekli Alacak Sigortası Prim Hesaplama Tablosu

Vadeli Satış Tutarı

Vade Süresine Göre Prim Oranları (%)

120 Güne 

Kadar

180 Güne 

Kadar

240 Güne 

Kadar

360 Güne 

Kadar

0 - 3.000.000 TL

0.50

0.80

1.20

1.40

3.000.001 - 5.000.000TL

0.45

0.70

1.05

1.23

5.000.001 - 10.000.000 TL

0.42

0.60

0.85

1.05

10.000.001 - 15.000.000 TL

0.40

0.50

0.60

0.88

15.000.001 - 20.000.000 TL

0.35

0.45

0.55

0.79

20.000.001 - 25.000.000 TL

0.32

0.40

0.50

0.70

25.000.001 - 40.000.000 TL

0.29

0.37

0.47

0.65

40.000.001 - 65.000.000 TL

0.26

0.33

0.42

0.58

65.000.001 - 100.000.000 TL

0.24

0.30

0.37

0.53

100.000.001 - 175.000.000 TL

0.22

0.28

0.34

0.49

175.000.001 - 250.000.000 TL

0.20

0.26

0.32

0.47

250.000.001 - 400.000.000 TL

0.19

0.25

0.31

0.46

400.000.001 - 500.000.000 TL

0.18

0.24

0.30

0.45

Prim oran tablosunun nasıl kullanıldığını bir örnek üzerinden net bir şekilde anlatabiliriz. Örneğin 180 gün vadeli ve 3.000.000 TL tutarındaki bir satış için DDAS yaptırmak istediğinizi varsayalım. Bu durumda prim oranı %0,80 olur. Buna göre prim tutarı hesabı şöyle yapılır:

 • Sigortalanacak Vadeli Satış Tutarı x Prim Oranı + BSMV (%5)
 • BSMV hariç prim tutarı = 3.000.000 x %0,80 = 24.000
 • BSMV = 24.000 x %5 = 1.200
 • Ödenecek net prim tutarı = 24.000 + 1.200 = 25.200

Bu örneğe göre ödemeniz gereken net Devlet Destekli Alacak Sigortası primi 25.200 TL olur. Buna ek olarak ödenecek primin en az 5.000 TL olması gerekir. Yani hesaplama sonucunda daha düşük çıkan tutarlar için de 5.000 TL prim tahsil edilir.

Devlet Destekli Alacak Sigortası Primleri Nasıl Ödenir?

Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası ödemeleri için farklı alternatifler sunuluyor. KOBİ’lere taksitli ödeme ve peşin ödeme indirimi gibi kolaylıklar sağlanıyor. Bu kapsamda DDAS yaptıran KOBİ’ler, primin %25’ini peşin ödemek şartıyla geri kalan tutarı 5 aya kadar taksitlendirebiliyor. Primin tamamını peşin ödeyen KOBİ’lere ise %10 oranında indirim uygulanıyor.

Devlet Destekli Alacak Sigortası Başvuru Süreci

Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası’nın başvuru süreci çok uzun değildir. Başvuru koşullarını sağlıyorsanız sisteme katılan sigorta şirketlerinden birinin acentesine başvuru yapabilirsiniz. Başvurunuz sonrasında işletmenizin risk değerlendirmesi yapılır. Değerlendirme sonucunda ödeyeceğiniz prim belirlenir ve prim ödemesi yaparak alacaklarınızı sigortalatabilirsiniz.

Başvuru yapabileceğiniz sigorta şirketlerine, Devlet Destekli Alacak Sigortası resmi web sitesi üzerindeki Sıkça Sorulan Sorular sayfasından ulaşabilirsiniz.Ayrıca bu süreçte Paynet çözümlerinden de faydalanabilir ve tahsilat süreçlerini daha kolay bir şekilde yönetebilirsiniz.

Alacaklarınızı tahsil etmenizi kolaylaştıran bazı Paynet çözümlerini ise şöyle sıralayabiliriz:

Alacaklarınızı hızlı ve pratik bir şekilde alarak nakit akışı ve tahsilat süreçlerini kolaylaştırmak için hemen Paynet’e başvuru yapabilirsiniz.

4 dakika