KOBİ'lerin Dijital ve Finansal Karnesi

İçindekiler

TÜRKONFED ile birlikte gerçekleştirdiğimiz “KOBİ’lerin Dijital ve Finansal Karnesi” adlı araştırmamızın “Finansal Okuryazarlık ve İndikatörler” başlıklı ikinci fazı yayımlandı. 2020’nin son çeyreğinde, 11 ilde örneklem dahilindeki 1.000 KOBİ’nin işletme sahipleri ve C seviye yöneticileri (CEO ve CFO) ile yürütülen bu araştırma kapsamında; KOBİ’lerin dijital, finansal ve teknolojik altyapıları ile gelişim seviyeleri, pandemi koşullarından nasıl etkilendikleri ve gelecek beklentilerinin tespit edilmesi amaçlandı. Yeni yayınlanan “Finansal Okuryazarlık ve İndikatörler” başlıklı bölümde, KOBİ’lerin finansal çözüm tercihleri, finansal yönetim ve finansal olgunluk seviyelerine ilişkin sonuçlar paylaşıldı.

Araştırmada öne çıkan sonuçlar:

  • KOBİ’lerin devam eden pandemi koşulları altında finansal olarak bir sürdürülebilirlik mücadelesi verdikleri ve finansa erişim sorunlarının sürdüğü ortaya çıktı.
  • KOBİ’ler önümüzdeki üç yıl içinde en fazla üretime ve ürün geliştirmeye yönelik yatırım gerçekleştirmeyi hedefliyor. Araştırmaya göre bu durum, KOBİ’lerin yetkinliklerini artırmaktan çok mevcut durumu korumaya yönelik önceliklendirme yaptığını ortaya koyuyor.
  • İşletmeler bu süreçte kamu kuruluşlarından destek planlarının oluşturulması, teşviklerin artırılması ve devlet destekli kredilerin verilmesini beklerken, finans kuruluşlarından ise uygun kredi koşulları talep ediyor. Kamudan beklentilerin kredi ve destek taleplerine yönelik olması da KOBİ’lerin kronikleşen finansmana erişim sorununa işaret ediyor.
  • KOBİ’lerin 2017-2020 yılları arasında en fazla önem verdikleri ilk 3 finansal konunun sigorta, ödeme planı oluşturma ve nakit yönetimi ve sürekliliği sağlama olduğu ortaya çıktı. Bu süreçte yatırımların çok arka planda kalması da KOBİ’lerin büyümeden çok mevcudu korumaya odaklandıklarını gösteriyor. KOBİ’ler gelecek üç yıl için de bu önceliklerini korurken yatırım hedefinin daha da arka plana alındığı görülüyor.
  • Her 5 KOBİ’nin 4’ünün tahsilat ve ödeme alma için ağırlıklı olarak hesaba ödeme gibi geleneksel yöntemleri tercih etmesi finansal anlamda KOBİ’lerin dijitalleşemediklerini de ortaya koydu. Ödeme alma yollarında fiziki POS, ödeme yapma yollarında ise ticari kart ikinci sırada yer alırken bunları çek/senet tahsilatları ile Sanal POS izledi.
  • Araştırmada KOBİ’lerin finansal olgunluk konusunda kendilerini yeterli görmediği de ortaya çıktı. Her 5 KOBİ’den sadece 1’i finansal olgunluk düzeyini üst düzey olarak tanımladı.
  • KOBİ’lerde finansal olgunluk düzeyinin bir belirleyicisi olan insan kaynağı altyapısının da yetersiz olduğu gözlendi. Araştırmaya katılan şirketlerin yarıya yakınının yalnızca bir finans personeli istihdam ettiği ortaya çıktı.

Araştırma sonuçlarına göre; COVID-19, KOBİ’lerde mevcut finansal sorunları daha da derinleştirdi. Paynet olarak, KOBİ’lerimizin dijital dönüşümlerini finansal teknolojilerle destekliyoruz.

Önümüzdeki dönemde farklı finansal çözümleri Paynet ekosistemine dahil ederek, KOBİ’lerin tüm finansal çözümlere tek bir portal üzerinden ulaşmalarını sağlayacağız. Yeni ürün ve çözümlerimizle bir yandan KOBİ’lerin verimliliklerini artırırken, bir yandan da büyümelerine destek olmayı hedefliyoruz.

KOBİ’lerin nakit akışı yönetiminde dijitalleşebilmeleri için Paynet ile ek bir yatırım maliyetine katlanmadan, tek bir anlaşma ile tek bir platform üzerinden hizmet modeli ile süreci kurgulayabilirsiniz.

2 dakika