Gizlilik Sözleşmesi

Paynet Ödeme Hizmetleri A.Ş. ("Paynet"; "Şirketimiz") olarak, https://www.paynet.com.tr/ ziyaretçilerimize ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil düzenlemelerine ("KVKK mevzuatı") uygun olarak işlenmesi ve korunması için azami hassasiyeti göstermekteyiz.

Şirketimizin KVKK mevzuatından doğan aydınlatma yükümlülüğü kapsamında siz, https://www.paynet.com.tr/ ziyaretçilerimizi işbu Paynet İnternet Sitesi KVKK Bilgilendirme Metni ("Bilgilendirme Metni") ile bilgilendirmek isteriz.

Kişisel verilerinizi hangi amaçlarla ve hangi yollarla elde ediyor ve işliyoruz?

Şirketimiz https://www.paynet.com.tr/ adresini ziyaret etmenizle birlikte kişisel veri niteliğindeki trafik verilerinizi işlemeye başlamaktadır. Trafik verileriniz dâhil olmak üzere aşağıda belirttiğimiz kişisel verileriniz yine aşağıda açıkladığımız amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir şekilde elektronik ve fiziki ortamlarda yazılı olarak, otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle KVKK mevzuatına uygun olarak Şirketimiz tarafından işlenmektedir.

 

Kişisel VerinizŞirketimize Ulaştığı Ortamİşleme Amacımız / Amaçlarımız
Ad Soyad, GSM Numarası, E-Posta adresi, Firma Ünvanı, Adres ve Aylık Beklenen Kart Ciro bilgisi.Paynet, Polisan, Betek, Jotun
ve Taxim Android ve iOS
uygulamaları
Paynet ile çalışmak isteyen firmalarının online başvuru yapmasını sağlamak.
Referans numarası, Cep Telefonu.Paynet, Polisan, Betek, Jotun
ve Taxim Android ve iOS
uygulamaları
Paynet ile çalışmak için başvuruda bulunan firmaların başvuru durumlarını takip edebilmesini sağlamak.
Trafik verisi.Paynet, Polisan, Betek, Jotun
ve Taxim Android ve iOS
uygulamaları
5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ikincil düzenlemelerinden doğan yükümlülüklerimizi yerine getirmek.
Ad- soyad, e- posta adresi, telefon, firma adı, mesaj içeriği, bayi kodu, dosya paylaşımı halinde paylaşılan belge içerisinde yer alan kişisel veriler.Paynet, Polisan, Betek, Jotun
ve Taxim Android ve iOS
uygulamaları
Paynet’ e soru, şikayet, görüş ve önerilerinizi gönderebilmenizi; API entegrasyonu için talepte bulunabilmenizi; bilgi edinebilmenizi; başvuruda bulunabilmenizi sağlamak.
Resim/Görsel halinde yüklenen belgeler ve içerisinde yer alan kişisel veriler.Paynet, Polisan, Betek, Jotun
ve Taxim Android ve iOS
uygulamaları
Paynet ile çalışmak isteyen firmalarının online başvuru yapmasını sağlamak.
Rehbere  veya Kişi Listesine kayıtlı GSM Numaraları.Paynet, Polisan, Betek, Jotun
ve Taxim Android ve iOS
uygulamaları
Seçilen GSM numarasıyla paylaşılacak ödeme emri oluşturmak.

 

Kişisel verileriniz kimlerle hangi amaçlarla paylaşılmaktadır?

Şirketimiz, internet sitesi aracılığı ile topladığı kişisel verileri üçüncü kişiler ile paylaşmamaktadır.

Kişisel verileriniz yurtdışına aktarılıyor mu?

Şirketimiz, web sitesi aracılığı ile topladığı kişisel verileri yurtdışında mukim üçüncü kişilere aktarılmamaktadır.

Kişisel verilerinizin güvenliği, muhafazası ve imhası

Kişisel verilerinize yetkisiz kişiler tarafından erişilmesini, kişisel verilerinizin hatalı işlenmesini, ifşa edilmesini, hukuka uygun olmayan sebeplerle değiştirilmesini/silinmesini önlemek, korunmasını ve güvenliğini sağlamak amacıyla Şirketimiz KVKK mevzuatı uyarınca gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri alır.

Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen işleme amaçları için gerekli olan süre ve her halükarda yasal düzenlemelerde belirtilen kanuni zamanaşımı süreleri (azami 10 yıl) boyunca muhafaza edilmektedir. Anılan sürelerin sona ermesi halinde KVKK mevzuatına uygun olarak silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

Paynet’in sistemlerine yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerinizin zarar görmesi ve/veya üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesi/ifşası durumunda, Şirketimiz sizleri ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nu derhal bilgilendirir.

Bilgi Edinme Hakkınız

KVKK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında, Şirketimize başvurarak kişisel verilerinizin; (i) işlenip işlenmediğini öğrenme; (ii) işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (iii) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme; (iv) KVKK Kanunu’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme; (v) kişisel verilerinizin KVKK Kanunu’nun 7. maddesi kapsamında silinmesi ve yok edilmesi ve eksik / yanlış işlenmiş kişisel verilerinin düzeltilmesi taleplerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; (vi) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, (vii) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu bildiririz.

Bilgi Edinme Formunu Şirketimizin KVKK Yetkilisinden temin edebilirsiniz

Talepleriniz

  • İşbu Bilgilendirme Metni kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin herhangi bir sorunuz ya da talebinizin olması halinde ve/veya
  • Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizin güncel olmadığını, eksik veya hatalı olduğunu düşünüyorsanız

lütfen KVKK Yetkilisi ile @email adresinden irtibata geçiniz.

İşbu Bilgilendirme Metni, değişen süreçlerimiz dolayısıyla KVKK mevzuata uyum sağlamak amacıyla güncellenebilecektir.