Destek
Yasal Uyarılar
27.06.2013 tarih ve 28690 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6493 sayılı "Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun", Türkiye'de ödeme hizmetlerinin hangi kurum ya da kuruluşlar tararından verilebileceğini kurallara bağlamıştır.

Alıcı ile Satıcı arasındaki tahsilatlarda 3. bir tarafın tahsil işlemini yaptığı faaliyetler Kanun tarafından "ödeme hizmetleri" arasında sayılmıştır.

Kanun, ödeme hizmetinin sadece, BDDK tarafından faaliyet izni verilmiş ödeme kuruluşları ile bankalar ve elektronik para kuruluşları tarafından verilebileceği hükme bağlamaktadır. Bu kuruluşlar dışındaki kişi ve kuruluşların ödeme hizmeti vermesi Kanun tarafından yasaklanmıştır. Yasaya aykırı davranışlar hapis ve para cezasını gerektirmektedir.

Ödeme kuruluşları BDDK ve bağımsız denetime tabidir.

Kanun'a dayanılarak ve Kanunun uygulanmasını sağlamak üzere BDDK tarafından çeşitli yönetmelikler, tebliğ ve sıkça sorulan sorulan paylaşılmıştır Bu çerçevede: "Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Yönetmelik" ile "Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşlarının Bilgi Sistemlerinin Yönetimine ve Denetimine İlişkin Tebliğ", 27.06.2014 tarih ve 29043 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır; "Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemlerinin Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik" ile "Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemlerinin Gözetimi Hakkında Yönetmelik", 28.06.2014 tarih ve 29044 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. "6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanuna İlişkin Sıkça Sorulan Sorular Bölümü 23.06.2015 tarihinde eklenmiştir.
Başka bir sorunuz mu var?
arayın ya da bize yazın