E-Tahsilat Nedir?

İçindekiler

Geleneksel yöntemlerle yapılan işlemlerin online versiyonları, elektronik kelimesi eklenerek isimlendirilir. Yani posta için elektronik posta veya ödeme için elektronik ödeme gibi isimler geliştirilir. Tahsilatın online versiyonuna da elektronik tahsilat veya e-tahsilat adı verilir.

Elektronik tahsilat, şirketlerin bayi veya alt bayi gibi paydaşlarından tahsilat yapabilmesini sağlayan sistemlerin online versiyonlarına verilen genel bir addır. E-tahsilat sistemi ile bayi veya alt bayi ya da franchise; müşterilerden ödemelerini sanal POS kullanarak alır, şirketlere ise yine sanal POS üzerinden ödeme yapar. "Tahsilat nasıl yapılır?" gelin birlikte bakalım.

E-Tahsilat Nasıl Yapılır?

Elektronik tahsilatta yaygın olarak kullanılan üç yöntem bulunur. İlk yöntemde bayi ve alt bayi, şirketle belirli bir vade ile anlaşır. Dönem kapanışında ise bayi veya alt bayi, yapılan satıştan kendisine düşen payı alıp şirketin payını iletir.

İkinci yöntem ise bayi ağı çözümleri olarak adlandırılır. Paynet tarafından geliştirilen sistemle e-tahsilat işlemleri otomatik olarak gerçekleştirilir. Bayi veya alt bayi, sanal POS ile ödeme aldığı anda elektronik tahsilat sistemi devreye girer. Bayi veya alt bayinin payı ile şirketin payı ayrışır ve hesaplara dağıtımı gerçekleşir. Böylece vade süresi beklenmesine gerek kalmaz.

Son yöntem ise franchise veren markalar ve paydaşlarını kapsar. Markalar, franchise olarak marka kullanım haklarını paydaşlarına iletir. Karşılığında ise elde edilen gelirden belirlenen oranda pay alır. Paynet’te ise franchise’ın yaptığı tüm tahsilat anlık olarak taraflar arasında paylaştırılır.

E-Tahsilat Ne İçin Kullanılır?

E-tahsilat sistemi; hızlı, güvenli ve kolay olduğu için tercih edilir. Bayi ağı çözümleri ile dakikalar içerisinde şirketler ve bayiler arasında pay dağıtımı gerçekleşir. Böylece hatalı işlemlerin önüne geçildiği gibi vade sürelerinin beklenmesine de gerek kalmaz. Ayrıca tüm süreç, bayi ağı sunan ödeme çözümü şirketinin panelinden takip edilebilir. Böylece şirketler, anlık olarak bayi ve alt bayilerinin satış süreçleri hakkında da bilgi sahibi olabilir.

Franchise yönteminde de durum benzerdir. Müşteriler, ödemelerini franchise’a yaparlar. Alınan ödemeler marka ila franchise arasında belirlenen oranlarda dağıtılır. Böylece ödeme bekleme gibi süreçler ortadan kalkar.

Hangi Sektörler E-Tahsilat Sistemini Mutlaka Kullanmalı?

e-tahsilat-kimler-icin-gerekli

Cari hesaplama yapılan tüm sektörler için elektronik tahsilat sistemleri uygundur. Özellikle eğitim, elektronik ve yapı malzemeleri gibi ürün veya hizmetlerin satışının gerçekleştiği sektörlerde mutlaka kullanılması önerilir. Çünkü cari hesaplamalar vadeli olarak yapıldığında karışıklıklar meydana gelebilir.

Elektronik tahsilat bunun dışında hemen hemen tüm bayi sistemlerinde kolayca kurulup kullanılabilir. Özellikle de bayi sayısı çok olan şirketler için takibi kolaylaştırır ve bayilerin sorunsuz bir deneyim yaşamasını sağlar. Böylece hem şirketler hem de bayiler kazançlı çıkar.

E- Tahsilat Sisteminin Avantajları Nelerdir?

Elektronik tahsilat sisteminin en büyük avantajı zamandan tasarruf edilmesidir. Örneğin Paynet üye iş yerleri, ödemeleri sanal POS aracılığı ile aldıklarında şirketler ve bayiler arasında pay dağıtımı anında yapılır.

E-tahsilat sisteminin diğer avantajları şöyle sıralanır:

 • Vade süresi dolduğunda bayi veya alt bayiler ya da franchise’lar biriken ödemeleri tek seferde yapmak zorunda kalmazlar. 
 • Ödemelerin dağıtılması için operasyonel efor sarf edilmez. Paynet, ödemeleri anlaşılan oranda taraflar arasında otomatik olarak dağıtır. 
 • Alacakların ve ödemelerin kontrolüne gerek kalmaz. 
 • Akıllı Raporlama ile anlık olarak tüm işlem geçmişi görülebilir.  
 • Muhasebe süreçleri kolaylaşır, bayiler ve alt bayilerin iş yükü azalır.

Kısacası elektronik tahsilat ile süreçler hızlanır ve kolaylaşır. Ayrıca insan kaynaklı hataların önemli ölçüde önüne geçilir.

E-Tahsilat Sistemine Geçiş Yaparken Nelere Dikkat Edilmeli?

Elektronik tahsilat sistemine geçiş yapmayı planlayan işletmelerin, tüm süreçlerini tek bir aracı ile sağlayabileceğinden emin olması gerekir. Yani ödeme çözümü sunan şirket, hem ana şirkete hem de bayilere sanal POS ve e-tahsilat sistemini aynı anda sunabilmelidir.

İki farklı şirketten sanal POS ve tahsilat sistemlerini almak genellikle hem daha maliyetlidir hem de çıkabilecek uyumsuzluklar nedeniyle sorunlarla karşılaşılmasına neden olabilir.

Paynet ise tek bir sözleşme ile şirketler ve bayileri ya da markalar ile franchise’ları üye iş yeri haline getirir. Ayrıca şirket ve bayiler arasında mutabakat sağlanan gelir dağılımı oranı belirlenir. Böylece elektronik tahsilat sırasında bayi veya alt bayinin payı ile şirketin payı karışmaz ve dağıtım anında gerçekleşir.

Paynet ile bayiler ve alt bayiler veya franchise’lar, sanal POS ile geliştirilen yeni nesil ödeme teknolojilerine de kavuşur. Böylece tahsilat süreçlerini kolaylaştırır ve satış hacimlerini de artırabilirler. Paynet ile bayiler ve alt bayilerin erişebilecekleri bazı ödeme çözümleri şunlardır:

 • Paylink:Link ile ödeme çözümü olan Paylink sayesinde bayiler, alt bayiler veya franchise’lar, ödeme sayfasını link olarak müşterilerine iletebilir. Müşteriler nerede olurlarsa olsunlar ödemeyi SMS veya e-posta ile iletilen link üzerinden diledikleri zaman yapabilirler.
 • PayKredi: Online ve anında onaylı kredi çözümü olan PayKredi ile bayiler, alt bayiler ve franchise’lar; Paynet ile anlaşmalı bankalar aracılığıyla müşterilerine masrafsız kredi seçenekleri sunabilir. 
 • Paynet API: Paynet API ile şirketler veya markalar, B2B platformlarına Paynet fırsatlarını ekleyebilir. Ayrıca Paynet çözümleri ile ERP uygulamaları arasında entegrasyon kurabilir ve tüm süreçleri tek noktadan yönetebilirler.
 • Tedarikçi Ödemesi: Paynet Tedarikçi Ödemeleri ile işletmeler, ödemeyi taksitle yapabilecek şekilde ürün tedarik edebilirler. Tedarikçiler ise işletmelerin taksit ödemelerini beklemeden alacaklarını peşin olarak tahsil edebilirler. 

Kısacası Paynet ile bayiler ve alt bayiler hem tahsilat süreçlerini hızlandırır hem de yeni nesil çözümler ile müşterilerden sanal POS’a ek olarak farklı yöntemlerle de ödeme alabilirler.

E-tahsilat sistemi; hızlı, güvenli ve kolay olduğu için tercih edilir. Bayi ağı çözümleri ile dakikalar içerisinde şirketler ve bayiler arasında pay dağıtımı gerçekleşir. Böylece hatalı işlemlerin önüne geçildiği gibi vade sürelerinin beklenmesine de gerek kalmaz.

Cari hesaplama yapılan tüm sektörler için elektronik tahsilat sistemleri uygundur. Özellikle eğitim, elektronik ve yapı malzemeleri gibi ürün veya hizmetlerin satışının gerçekleştiği sektörlerde mutlaka kullanılması önerilir.

E-tahsilat sisteminin avantajları şöyle sıralanır:

 • Vade süresi dolduğunda bayi veya alt bayiler ya da franchise’lar biriken ödemeleri tek seferde yapmak zorunda kalmazlar. 
 • Ödemelerin dağıtılması için operasyonel efor sarf edilmez. Paynet, ödemeleri anlaşılan oranda taraflar arasında otomatik olarak dağıtır. 
 • Alacakların ve ödemelerin kontrolüne gerek kalmaz. 
 • Akıllı Raporlama ile anlık olarak tüm işlem geçmişi görülebilir.  
 • Muhasebe süreçleri kolaylaşır, bayiler ve alt bayilerin iş yükü azalır.

4 dakika